hoster - przewierty i przeciski wiercenia pod drogami
home kontakt

   Aktualne położenie : home / RODO
USŁUGI  
TECHNOLOGIA  
HYDROIZOLACJE  
REALIZACJE  
WYDARZENIA  
MULTIMEDIA  
GALERIA  
O FIRMIE  
KONTAKT  
WYŚLIJ ZLECENIE  
RODO     1. Informacja o administratorze

 

Hoster Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Gniewowskiej 29a, 84-200 Wejherowo jest administratorem Państwa danych osobowych, z czym wiąże się odpowiedzialność za wykorzystanie danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodny z umową oraz przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są uzyskiwane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej wykonywania. Podstawą przetwarzania przeze Hoster Państwa danych jest:

 

a.     Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonymi z Hoster negocjacjami, zawarciem oraz wykonaniem umowy przez okres niezbędny do wykonania oraz rozliczenia przez Hoster zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

b.     Zawarcie i wykonanie umowy przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c.     Wykonanie ciążących na Hoster obowiązków prawnych w tym np. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, rozliczenia podatkowe przez czas trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu  przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub czas, w którym możliwe jest poniesienie konsekwencji prawnych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

d.     Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

3.       Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Hoster wykorzystuje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres działalności gospodarczej, PESEL lub NIP, numer telefonu, adres e-mailowy, w celu zawarcia i wykonania umowy. W zależności od wypadku, możliwe jest wykorzystanie danych osobowych Państwa pracowników lub współpracowników, takich jak imię i nazwisko, stanowisko pracy, adres, numer telefonu, adres e-mail. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, współpracownicy lub kontrahenci Hoster, w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umowy, a także inne osoby lub podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym system teleinformatyczny Hoster. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza Europejski Obszar Gospodarczy. Hoster nie dokonuje profilowania tj. zautomatyzowanej analizy danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celach marketingu bezpośredniego, o ile wyrażą Państwo zgodę.

 

4.       Uprawnienia związane z ochroną danych osobowych

 

W związku z wykorzystywaniem przez Hoster danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 

a)       Wycofanie zgody na przetwarzanie danych (w takim wypadku zwarcie lub wykonanie umowy może okazać się niemożliwe);

 

b)       Sprostowanie (poprawienie) danych;

 

c)       Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

 

d)       Ograniczenie przetwarzania danych;

 

e)       Dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz kopia danych);

 

f)        Przeniesienie danych do innego administratora (o ile jest to możliwe);

 

g)       Sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także w sytuacji wykorzystywania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Z ww. praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Hoster za pośrednictwem telefonu (58 671 20 95), e-mail (sekretariat@hoster.com.pl) lub poczty tradycyjnej (Hoster Sp. z o.o. ul. Gniewowska 29a, 84-200 Wejherowo). Zakres ww. uprawnień wynika z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z ww. uprawnień zdeterminowana jest podstawą i celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

5.       Skarga

 

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

 

 

 ‹ powrót    ^ góra

 


 

Copyright © 2000 - 2011 by HOSTER Sp. z o. o.

powered by Edia.pl