O nas

Od  2000 roku zajmujemy się  budową oraz modernizacją instalacji podziemnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii bezwykopowych. Nasze wyspecjalizowane ekipy inżynieryjno – techniczne posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu przewiertów m.in. pod drogami, torami czy rzekami na potrzeby budowy  infrastruktury:

  • energetycznej,
  • telekomunikacyjnej,
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej),
  • ciepłowniczej,
  • gazowej,
  • rurociągów technologicznych i przemysłowych.

Przy zleconych pracach wykorzystujemy  elektroniczne urządzenia wykrywające wszelkie podziemne przeszkody.  Dzięki temu mamy możliwość pełnej kontroli trasy przewiertów, omijając miejsca  występowania m.in. kabli i rurociągów. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas robot ziemnych.

Potencjał techniczny i ekonomiczny naszej firmy  pozwala realizować  zlecenia szybko i solidnie przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów. 

Szybki rozwój firmy oraz dynamiczne zmiany na rynku sprawiły, że podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian organizacyjnych. W celu podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania firmą zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001- 2008. Uzyskanie certyfikatu  ISO 9001-2008 potwierdza najwyższy standard naszych usług i sprawną obsługę Klientów. 

Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w branżowych szkoleniach oraz nabywając nowe uprawnienia.