Horyzontalne Przewierty Sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) są istotnym elementem budowy instalacji podziemnych:

 • energetycznych,
 • telekomunikacyjnych,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tłocznych),
 • ciepłowniczych,
 • gazowych,
 • rurociągów technologicznych i przemysłowych.

Opis technologii

Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych polega na wykonywaniu otworu i rozwierceniu jego średnicy, jednocześnie wyprowadzając urobek za pomocą płuczki wiertniczej. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do otworu rury osłonowej, przewodowej lub kabla. 

Sprzęt

Wiertnice Ditch Witch JT2020, JT 3020, JT 4020, Vermeer D60, Vermeer D23, Prime Drilling PD60, które pozwalają na instalację rurociągów polietylenowych oraz stalowych oraz żeliwnych od Φ40 mm do Φ 800 mm i długości od 15 do 500 m.

Zalety wykorzystania technologii HDD

Technologia  ta umożliwia prowadzenie prac, tam gdzie stosowanie innych metod jest utrudnione lub niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza miejsc takich jak:

 1. nawierzchnie utwardzone
 2. jezdnie, skrzyżowania, torowiska
 3. tereny trudno dostępne np lasy, bagna
 4. cieki oraz zbiorniki wodne
 • Umożliwia instalację sieci poniżej poziomu wód gruntowych bez konieczności odwodnienia
 • nie powoduje naruszenia brzegów rzek, wałów przeciwpowodziowych oraz nasypów
 • zmniejsza ograniczenie w ruchu pojazdów oraz okres odtwarzana nawierzchni