Nasze technologie

Charakterystyka procesów technologicznych

Hoster Sp. z o.o. – specjalizuje się w wykonywaniu horyzontalnych przewiertów sterowanych i przecisków będących istotnym etapem w procesie budowy sieci instalacyjnych zewnętrznych z zastosowaniem rur osłonowych i przewodowych PE , PCV i stalowych – dla potrzeb kanalizacji wodnej, sanitarnej, gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i specjalnego zastosowania.

Horyzontalne Przewierty Sterowane

Technologia Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych polega na wykonywaniu otworu i poszerzaniu jego średnicy, przy jednoczesnym  wyprowadzaniu urobku za pomocą płuczki wiertniczej. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do otworu rury osłonowej, przewodowej lub kabla.

Przewierty realizujemy przy użyciu wiertnic: Ditch Witch  JT 20, JT 3020, JT 4020, Vermeer D60, Vermeer D23 które pozwalają na instalację rurociągów polietylenowych oraz stalowych od Φ40 mm do Φ 700 mm i długości od 20 do 500 m.


Przeciski

Przeciski wykonujemy przy użyciu udarowych młotów pneumatycznych (kretów). Posiadamy 3 udarowe młoty pneumatyczne do małych średnic <110 mm, 4 udarowe młoty pneumatyczne do wbijania rur stalowych, samochody ciężarowe z HDS, spawarki, palniki, agregaty, sprężarki, lokalizatory instalacji podziemnych.


Cracking

Cracking” służy do bezwykopowej wymiany rurociągów gazowych, wodnych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu oraz bez istotnej ingerencji w panujące warunki wodno-gruntowe.

Metodą „crackingu” mogą być wymieniane rurociągi wykonane zarówno z materiałów kruchych: kamionka, azbestocement, beton, żeliwo szare, jak i bardziej plastycznych: stali i żeliwa sferoidalnego. 

W miejscu istniejącego  rurociągu możemy instalować zarówno rurociągi ciągłe, ze zgrzewanego doczołowo polietylenu, jak i moduły rurowe.