Usługi

Naszym Klientom oferujemy  wykonywanie oraz modernizację instalacji podziemnych  przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii bezwykopowych takich jak przewierty, przeciski oraz cracking. Ich zastosowanie pozwala na  uniknięcie ograniczenia ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych, naruszania brzegów rzek, jezior, wałów przeciwpowodziowych przy zredukowanej do minimum ingerencji w środowisko naturalne.

Świadczymy usługi:

Dzięki zadowoleniu naszych klientów z dobrze i szybko wykonywanych zadań, nasze usługi stały się znane i cenione na rynku krajowym.

Nasze wyspecjalizowane ekipy inżynieryjno – techniczne posiadają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu przewiertów m.in. pod drogami, torami czy rzekami na potrzeby budowy  infrastruktury:

  • energetycznej,
  • telekomunikacyjnej,
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej),
  • ciepłowniczej,
  • gazowej,
  • rurociągów technologicznych i przemysłowych

Przy zleconych pracach wykorzystujemy  elektroniczne urządzenia wykrywające wszelkie podziemne przeszkody.

Dzięki temu mamy możliwość pełnej kontroli trasy przewiertów, omijając miejsca  występowania m.in. kabli i rurociągów. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas robot ziemnych.

Nasi operatorzy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania powierzonych im zadań.

Potencjał techniczny i ekonomiczny naszej firmy  pozwala realizować  zlecenia szybko i solidnie przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów.