Cracking

W 2004 roku poszerzyliśmy ofertę świadczonych usług o technologię renowacji rurociągów metodą Cracingu

Do tego celu wykorzystujemy duńską maszynę NO DIG T65 PIPEBURSTER o sile uciągu 65 ton. Maszyna ta umożliwia wymianę rurociągów do Φ315 mm i długości do 160 m w jednym odcinku.


Opis technologii 

„Cracking” służy do bezwykopowej wymiany rurociągów gazowych, wodnych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy starego przewodu oraz bez istotnej ingerencji w panujące warunki wodno-gruntowe.

Metodą „crackingu” mogą być wymieniane rurociągi wykonane zarówno z materiałów kruchych: kamionka, azbestocement, beton, żeliwo szare, jak i bardziej plastycznych: stali i żeliwa sferoidalnego.

W miejscu istniejącego  rurociągu możemy instalować zarówno rurociągi z HDPE, żeliwa sferoidalnego oraz moduły rurowe.

Wykonaliśmy również kilkanaście instalacji rur z żeliwa sferoidalnego w miejsce istniejącego rurociągu azbestocementowego.


Zalety wykorzystania technologii „crackingu”

  • Poprzez zastosowanie urządzenia o napędzie hydraulicznym całkowicie zlikwidowano powstawanie drgań wokół wymienianego przewodu. Fakt ten eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia rurociągów i budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
  • Średnica nowego rurociągu może być mniejsza, równa lub nawet do 30 % większa niż istniejącego, zwiększając jego przepustowość oraz poprawiając hydraulikę całego układu
  • Nowy przewód jest pozbawiony wszystkich niedoskonałości i zagrożeń starego kanału
  • Istniejące rurociągi nie wymagają wstępnego czyszczenia
  • Zastosowanie metody  „crackingu” zmniejsza znacznie zakres robót ziemnych i odtwarzania nawierzchni. Istotnie minimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym
  • Mniej formalności, łatwiejsze uzyskanie zgód w porównaniu do metod tradycyjnych. Renowacja może odbywać się w ramach remontu lub modernizacji sieci
  • Skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz mniejsza uciążliwość dla odbiorców mediów