Przeciski

Przeciski to najbardziej rozpowszechniona metoda wykonywania prostoliniowych przejść pod drogami, torowiskami i innymi przeszkodami. Nasze doświadczenie i park maszynowy pozwalają na instalowanie rur PCV/HDPE o średnicy do 110 mm oraz wbijanie rur stalowych do 1800 mm. W zakres naszych prac wchodzi również spawanie i czyszczenie rur z urobku.

Doświadczenie

Przeciski wykonywane przy użyciu udarowych młotów pneumatycznych (kretów) wykonujemy od 2000 roku.

Sprzęt

  • 3 udarowe młoty pneumatyczne do małych średnic <110 mm,
  • 4 udarowe młoty pneumatyczne do wbijania rur stalowych,
  • samochody ciężarowe z HDS, spawarki, palniki, agregaty, sprężarki, lokalizatory instalacji podziemnych.

Przerób roczny

  • ponad 7 km przejść w tym ponad 2km o średnicy 400 mm i większych,
  • znacząca większość zadań dotyczy instalacji rurociągów ze spadkiem grawitacyjnym.