Przewiert Sterowany pod rzeką Motława

Nazwa projektu: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice.

Przeróbka i Stogi w Gdańsku z Miejską Siecią Ciepłowniczą zadanie 1-5 w zakresie przewiertu pod Motławą.


Dwa równoległe przekroczenia Motławy w Gdańsku.
Pierwsza w Europie instalacja czterech rurociągów Brugg Flexwell 315mm w jednym otworze (łącznie 8 rurociągów)

Właściciel projektu: GPEC
Zleceniodawca: GPEC Serwis Sp zoo
Biuro projektowe: Dobry Projekt Katarzyna Klimowicz
Producent rury: Brugg Rohrsystem AG
Wykonawcy: konsorcjum firm HOSTER Sp zoo i ZRB Janiccy
Doradztwo techniczne i serwis płuczkowy: ROE Robert Osikowicz
Serwis kierunkowy: ZRB Janicki

Dane techniczne:

Długość otworów: 2 x 225m
Głębokość instalacji:, 22m
Dystans pomiędzy otworami: 5 m
Średnica otworu: 42″ (1066mm)
Średni promień konstrukcyjny: 200 -250m
System nawigacji: magnetyczny Paratrack 2 + AC Beacon
System płuczkowy: Premium Gel R
Geologia: piaski, pospółki, żwiry

Analiza wykonalności obejmowała:

  • Ocenę wyników badań geotechnicznych
  • Ocenę zaproponowanego profilu wiercenia
  • Ocenę przydatności koncepcji HDD w kontekście typu i parametrów wytrzymałościowych zabudowywanego rurociągu
  • Ocenę ryzyk wykonawczych
  • Przygotowanie projektu techniczno – technologicznego
  • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac
  • Wdrożenie analizy jakościowej w stosunku do procedur wiertniczych i oceny jakości otworu

Zgromadzony sprzęt i osprzęt wiertniczy:
Urządzenie wiertnicze: Prime Drilling 600kN / 33 kNm
Pompa płuczkowa: Trinity / Normag 1500 l/min
System separacji faz: Normag 1500 l/min
Przewód wiertniczy 3 1/2″ (NC 38) – wiercenie pilotowe i instalacja
Przewód wiertniczy 5″ (NC 50) – poszerzanie otworu
Narzędzia i osprzęt wgłębny:Colli Equipment
Wgłębny pomiar tensometryczny obciążeń instalacyjnych

Etapy prowadzenia prac:
Wiercenie pilotowe z wykorzystaniem świdra 7 7/8″
Poszerzanie dwustopniowe do średnicy 36″ oraz 42″
Kalibracja otworu zestawem narzędzi: 32″ + 36″
Instalacja wiązki rur za narzędziem 36″
Balastowanie wodą dla obniżenia wytężeń instalacyjnych

Uzyskane wskaźniki technologiczne:
Łączna pojemność obydwu otworów: 400 m3
Łączna objętość zatłoczonego do otworu płynu wiertniczego: 5000 m3
Straty wgłębne: 2 %
Wskaźnik oczyszczenia otworu: 105% w stosunku do średnicy nominalnej
Średni moment obrotowy w trakcie kalibracji: 7 -8 kNm
Średnie tempo kalibracji: 2 m/min
Finalne obciążenie instalacyjne: 250! KN
Finalne obciążenie na jeden rurociąg: 60 kN
Obciążenie krytyczne dla pojedynczej rury: 150 kN
Średnie tempo instalacji: 2 – 2,5 m/min
Ocena jakości otworu wiertniczego: 9/10 ( według procedury ROE)

Poniżej film w wersji anglojęzycznej:

Poniżej film w wersji niemieckojęzycznej:

Skontaktuj się z nami